top of page

Artan enerji maliyetleri insanları aşırı yoksulluğa itebilir

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından yaşanan enerji krizinin, dünya genelinde 141 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği bildirildi.


enerji santralleri

Hollanda, İngiltere, Çin ve ABD'den araştırmacılar, artan enerji fiyatlarının 116 ülkede 201 harcama grubu üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelendiği "Küresel enerji fiyatı krizinin hane halkı üzerindeki yükü" başlıklı yeni bir makale hazırladı. Bilimsel dergi Nature Energy'de yayımlanan makalede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, hanehalkı enerji maliyetlerini doğrudan etkileyen, diğer mal ve hizmetlerin maliyetlerini ise dolaylı olarak artıran bir enerji krizini tetiklediği aktarıldı. Enerji piyasalarının Kovid-19 salgınından bu yana sıkılaştığı belirtilen makalede, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından bu durumun önemli ölçüde kötüleştiği ve küresel enerji krizine katkıda bulunduğu kaydedildi.


Hane halkı harcamaları yüzde 4,8'e yakın arttı Makalede, küresel enerji fiyatlarının, devam eden jeopolitik çatışma, salgın sonrası hızlı küresel ekonomik toparlanma, fosil yakıtlara bağımlılığın devam etmesi ve enerji talebi ile arzı arasındaki ciddi uyumsuzluk gibi çeşitli faktörler nedeniyle yükseldiği ifade edildi. Söz konusu krizin bazı ekonomileri resesyona sürüklediği, yüksek enflasyona neden olduğu ve dünyanın dört bir yanında hane halkları üzerinde yaşam maliyeti baskıları oluşturduğuna işaret edilen makalede, hane halklarının toplam enerji maliyetlerinin yüzde 62,6 ila yüzde 112,9 arttığı ve hane halkı harcamalarında yüzde 2,7 ile yüzde 4,8 arasında bir artışa katkıda bulunduğu kaydedildi. Hane halkı grupları arasında enerji maliyetinin oluşturduğu yükün, tedarik zinciri yapısındaki, tüketim kalıplarındaki ve enerji ihtiyaçlarındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterdiği belirtilen makalede, yaşam maliyeti baskıları altında 78 milyon ila 141 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği ifade edildi.


Fosil yakıtlara bağımlı enerji sisteminin oluşturduğu riske işaret edildi Makalede, düşük gelirli ülkelerde halihazırda ciddi enerji yoksulluğu ve gıda kıtlığı yaşayan yoksul hane halkları için enerji maliyetindeki artışın daha büyük bir enerji yoksulluğu riskine neden olabileceği aktarıldı. Hane halkı için ortalama enerji maliyeti artışları dünya ortalamasının üzerinde olan 19 ülke bulunduğuna işaret edilen makalede, bunların 16'sının üst orta ve alt orta gelirli ülkeler olduğu kaydedildi. Makalede, Estonya, Polonya ve Çekya gibi 3 yüksek gelirli ülkedeki hane halklarının, enerji maliyetlerinde küresel ortalamanın üzerinde artışla karşı karşıya olduğu, bunun ülke ekonomilerinin temel olarak enerji yoğun endüstrilere nispeten yüksek seviyede bağımlı bulunmasından kaynaklandığı ifade edildi. Dünya genelinde birçok hükümetin artan enerji fiyatları karşısında önlemler aldığı aktarılan makalede, küresel enerji krizinin, fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı enerji sisteminin enerji güvenliği risklerini artırdığını ve iklim değişikliğini hızlandırdığını hatırlatması gerektiği belirtildi.


Kaynak : AA

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page