top of page

Hayat Sigortası Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Gelir vergisi ödemekle yükümlü iseniz, kendiniz, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerini, gelir vergisi matrahınızdan düşürebilir ve böylece hayat sigortası masrafınızı kısmen minimize edebilirsiniz.


Hayat Sigortası Gelir Vergisi Avantajı


GELİR VERGİSİ AVANTAJI NEDİR?


Ücretli Çalışanlar İçin Vergi İndirimi Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3. maddesine göre ücretli çalışan iseniz; kendinizin, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’sini; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirsiniz.


Not: Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.Serbest Meslek Sahipleri İçin Vergi İndirimi Nedir?


Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1. maddesine göre serbest meslek sahibi iseniz; kendinizin, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’sini; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirsiniz.


Not: İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.VERGİ AVANTAJINDAN NASIL FAYDALANILIR?


• Ücretli çalışan iseniz poliçe primine ilişkin ödeme belgelerinizi, çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ilgili ayda iletmeniz yeterli olacaktır.

• Serbest meslek çalışanı iseniz poliçe primine ilişkin ödeme belgelerinizi muhasebecinize ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterli olacaktır.
Gelir Vergisi Avantajı Hesaplama - Örnektir

​Aylık Brüt Ücret

6.000 TL

​Hayat Sigortası* Primi (Aylık)

*Hayat sigortası olduğu için ödenen primin %100’ü hesaplanabilmektedir

250 TL

Birikimli Hayat Sigortası* Primi (Aylık)

Birikimli hayat sigortası ürünlerinde ödenen primin %50’si hesaplanmaktadır

300 TL

Vergi Matrahından İndirilebilecek Maksimum Prim Tutarı (Brüt Ücret x %15)

900 TL

(*) Aylık sigorta primi toplamı (550 TL), yıllık brüt asgari ücretten ve aylık brüt ücretin %15’inden (900 TL’den) düşük olduğu için Hayat Sigortası priminin tamamı, Birikimli Hayat Sigortası priminin ise %50 TL’si vergi indirimine konu olabilecektir.Vergi İndirimi Hesaplama Yöntemi - Örnektir


Aylık Brüt Ücret

6.000 TL

Vergi Matrahından İndirilebilecek Maksimum Prim Tutarı

(Brüt Ücret x %15)

900 TL

(900 TL x %15)

Yıllık Limit

Yıllık Brüt Asgari Ücret

Hayat Sigortası Primi

(Ödenen Primin %100’ü)

250 TL

Birikimli Hayat Sigortası Primi

(Ödenen Primin %50’si)

150 TL

(300 TL x %50)

İndirim Konusu Yapılabilecek Toplam Hayat Sigortası Primi

(Aylık)

250 TL + 150 TL = 400 TL

Gelir Vergisi Oranı*

%15

Kazanılan Vergi Avantajı Tutarı

400 TL x %15 = 60 TL

*) %15’lik vergi dilimi üzerinden örnekleme yapılmıştır.


66 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page