top of page

Putin, Rusya’nın yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni onayladı

Çin ve Hindistan ile ittifakın güçlendirilmesi konusunun yer aldığı Rusya'nın yeni ulusal güvenlik stratejisinin hızla yürürlüğe girmesini sağlayacak başkanlık kararnamesi Putin tarafından imzalandı.


Putin (EPA)
Putin (EPA)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin revize edilmiş halini onayladı. Putin’in imzaladığı başkanlık kararnamesi, Rusya Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin 2015 yılında kabul edilen versiyonunda kapsamlı değişikliklerin yapıldığı yeni versiyonun bir an evvel yürürlüğe girmesini şart koşuyor.


Resmi hükümet platformunda yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, Rusya'nın dış politika ile ilgili önceliklerinin ve stratejik güvenliğine ilişkin dosyalarının Rusya'nın özellikle bazı ülkelerdeki konumu bağlamında, ‘tehdit kaynakları’ veya ‘askeri düşman’ olarak kabul edilen uluslararası ve bölgesel bloklar veya ülkelerde karşı karşıya olduğu yeni zorluklar ve tehditler dikkate alınarak kapsamlı bir incelemeye tabi tutulduğu ortaya çıktı. Belgeye göre Rusya'nın Çin ve Hindistan ile ittifakı güçlendirmeye büyük öncelik vermesi oldukça dikkat çekici.


Belgede, bu stratejinin uygulanmasının ‘Rus halkını korumaya, insan yeteneklerini geliştirmeye, yaşam kalitesini ve vatandaşların refahını iyileştirmeye, ülke savunmasının artırılmasına, Rus toplumunun birliği ve uyumuna katkıda bulunmaya, ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Rusya Federasyonu'nun rekabet gücünün ve uluslararası konumunun güçlendirilmesine yönelik olduğunu vurgulandı.


Strateji aynı zamanda ‘Rusya'yı yurtdışından kontrol altına almayı amaçlayan bir politikayla mücadele’ çerçevesinde ‘toplumun geleneksel temellerini korumayı’ vurgulayan bir madde de içeriyor. Bu bağlamda belgede, “Dost olmayan ülkeler, Rusya Federasyonu'nun sosyal ve ekonomik sorunlarını içerideki birliğini bozmak, protesto hareketlerini kışkırtmak ve radikalleştirmek, marjinal grupları desteklemek ve Rus toplumunu bölmek için kullanmaya çalışıyorlar. Rusya Federasyonu içinde uzun bir süre devam etmesi istenen bir istikrarsızlığı körüklemek için giderek daha fazla dolaylı yöntem kullanılmaktadır. Bilgilerin çarpıtılması, psikolojik baskı ve kendi kültürüne yabancılaştırma girişimleri, Rusya'nın kültürel egemenliğini kaybetme riskinin yanı sıra hem Rusya hem de dünya tarihini tahrif etme, gerçekleri çarpıtma, tarihi hafızayı yok etme, etnik ve dini çatışmaları kışkırtma ve devleti zayıflatma girişimleri artmaktadır” ifadeleri yer aldı.


Belgede ayrıca modern dünyada bireysel özgürlüğün mutlaklaştırıldığına, müsamahakarlık, ahlaksızlık ve bencillik propagandasının yapıldığına, şiddet, tüketim ve zevk kültürünün yetiştirildiğine dikkat çekildi.

Belgeye göre Rusya’nın yeni Ulusal Savunma Stratejisi, ülkenin savunma kapasitesini, iç birliğini, siyasi istikrarını, ekonomisinin modernleşmesini ve sanayisinin gelişmesini güçlendirmeye giden yolda Rusya'yı dış baskı girişimlerine karşı etkin direnişe dayalı bağımsız bir iç ve dış politika izleyebilen bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda belgede, ‘güçlü bir devlet ve halk refahının uyumlu bir karışımının kurulmasının hedeflendiği’ vurgulandı.


Belgede, dünya genelindeki meselelerle ilgili olarak ise küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin olduğu merkezlerin sayısındaki artışın dünya düzeninin yeni bir yapısının, kurallarının ve ilkelerinin oluşmasına yol açtığı vurgulanırken, Batılı ülkelerin bu alandaki hegemonyalarını sürdürme arzusuyla ve ekonomik kalkınmaya yönelik modern araçlarda bir krizin patlak vermesi, ülkelerin kalkınmasındaki dengesizliklerin ve toplumsal eşitsizliklerin artması, ulus üstü şirketlerin rollerini sınırlanması, uluslararası kurumların nüfuzunun zayıflaması ve küresel güvenlik sisteminin etkinliğinin azalmasıyla mücadele edilmesi gerektiğine işaret edildi.


Yeni Ulusal Savunma Stratejisi’nde Rusya'nın ekonomik istikrarını tüm dünyaya gösterdiği ve yaptırımlara dayanma kabiliyetini kanıtladığını vurguladı. Ekonominin kilit sektörlerinde ithalata bağımlılığı azaltmak için çalışmaların devam ettiği belirtilen belgede, gıda ve enerji güvenliği seviyesinin arttığı belirtildi.


Belgede, Rusya'nın ulusal çıkarlarını, yabancı devletlerin dostça olmayan eylemleri de dahil olmak üzere tüm dış ve iç tehditlerden korumak için mevcut başarıların ve rekabet avantajlarının daha verimli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanırken yurtdışıyla olan ekonomik işlemlerde dolara bağımlılığın azaltılmasının da Rus devletinin ekonomik güvenliğini sağlamanın yollarından biri olduğunun altı çizildi.


Belgede, Rusya'ya yönelik askeri tehditlerin arttığı da vurgulandı.

Rusya'nın yabancı ülkelerin dostça olmayan eylemlerine karşı eşit düzeyde önlemler alma hakkına sahip olduğu belirtilen belgede “Rusya Federasyonu, dış politika hedeflerine ulaşmak için, komşu ülkelerdeki gerginlik ve çatışma kaynaklarının ortaya çıkmasını önlemek ve bu kaynakların kurutulması için çalışma niyetindedir” ifadeleri yer aldı.


Bu çerçevede, ‘Rusya'nın egemenliğini güçlendirmek’ amacıyla bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bir maddenin yer aldığı belgede Washington’ın dostane olmayan eylemleriyle mücadele bağlamında, “ABD, küresel füze savunma sistemi yeteneklerinin geliştirilmesinin arka planında silah kontrolü alanındaki uluslararası yükümlülüklerden vazgeçme yolunda istikrarlı bir yol izliyor. ABD, orta ve kısa menzilli füzelerinin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planlarken, stratejik istikrar ve uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturuyor” denildi.


Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası uzay, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Kore Yarımadası'nın çatışma bölgelerinde gerilimin artarak devam ettiğine işaret edilen belgede, bu durumun, uluslararası terörizmin ve radikalizmin yayılması için elverişli koşullar yaratan küresel ve bölgesel güvenlik sistemlerinin zayıflamasına yol açtığı kaydedildi.


Belgeye göre yeni Ulusal Savunma Stratejisi, bu çerçevede, Rusya’nın ‘savunması, topraklarının bütünlüğü ve egemen kararı için özel görevler’ belirlemektedir. Ayrıca mevcut ve potansiyel askeri risk ve tehditlerin zamanında belirlenmesi, askeri planlama sisteminin iyileştirilmesi ve nükleer caydırıcılık yeteneklerinin yeterli düzeyde sürdürülmesi gibi görevlere özel önem vermektedir.


Stratejiye göre Rusya’da süregelen sosyo-ekonomik sorunların artmasının arka planında kamu yönetiminin verimliliğini artırma, sosyal adaleti sağlama, yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmenin yanı sıra bütçe ve devlet mallarının kötüye kullanılmasının engellenmesi gerekiyor.


Stratejinin yazarları, çevre güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların doğru kullanımı konularına da değinirken bu bağlamda belgede, “Bu çalışmanın amacı, insan yaşamı için gerekli çevresel kaliteyi elde etmek, doğayı korumak, doğayı eski haline getirmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaktır” ifadeleri yer aldı.


Yeni Ulusal Savunma Stratejisi’nde siber güvenlik konusu ise ‘bazı ülkelerin, Rusya’nın iç işlerine müdahale etmek için bilgi teknolojisini kullanması ve Rusya'ya yönelik siber saldırıların sayısında önemli bir artışın olması nedeniyle Rusya’nın stratejik ulusal öncelikleri listesine eklendi.


Kaynak : Şarkul Avsat

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page