top of page

Türkiye İş Bankası, TİBAŞ Holding ile Türkiye'nin 3. Holdingi Oluyor

Güncelleme tarihi: 25 Nis

Türkiye İş Bankası, Şişecam, İş Yatırım ve Anadolu Hayat gibi iştiraklerini TİBAŞ Holding adıyla kurulacak yeni şirketin çatısı altında toplayarak Koç ve Sabancı'dan sonra Türkiye’nin en büyük 3. holdingi oldu.


banka
Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, bünyesinde faaliyet gösteren iştiraklerin yönetimini, yeni kuracağı anonim şirket üzerinden gerçekleştireceği kısmi bölünmeye dair ayrıntıları netleştirdi.


Türkiye İş Bankasından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek amacıyla çalışanları, müşterileri, hissedarları ve diğer paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek adına 2023'te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla beraber sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatıp gerekli tüm hazırlık çalışmalarının aksamadan devam ettiği belirtildi.


Kısmi bölünme ile ilgili usul ve esasların belirlendiği açıklamada, devre konu iştirak payları yüzde 100 bağlı ortaklıkla TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulacak şirkete intikal edeceği kaydedildi.


Açıklamada, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ sermayesinin yüzde 51,6'sının, Trakya Yatırım Holding AŞ sermayesinin tamamının, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ sermayesinin yüzde 65,74'ünün, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinin yüzde 52,06'sının, Milli Reasürans TAŞ sermayesinin yüzde 87,60'ının, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ sermayesinin yüzde 63,89'unun, İş Finansal Kiralama AŞ sermayesinin yüzde 30,43'ünün ve İşletim AŞ sermayesindeki yüzde 86,33'ü ile İşbank AG, JSC İşbank, JSC Isbank Georgia, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ, İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri AŞ, İş Merkezleri Yönetim ve Kültür Yayınları İş Türk AŞ sermayesindeki payların tamamının TİBAŞ Holdinge devredileceği bildirildi.


Ayrıca, Arap Türk Bankası AŞ sermayesindeki yüzde 20,58'lik pay ile Genel Energy Plc. sermayesindeki yüzde 19,06'lık payların devri için de ilgili kanun çerçevesinde yasal çalışmaların yürütüleceği aktarılan açıklamada, "Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139 milyar 334 milyon 16 bin 889,85 lira ve nakdi sermaye tutarı 665 milyon 983 bin 110,15 lira olmak üzere toplam 140 milyar lira olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665 milyon 983 bin 110,15 liranın şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere gerekli resmi kurumlardan süreçle ilgili resmi işlemlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.


Açıklamada, kısmi bölünme sürecinde, yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle bankanın sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağı da hatırlatıldı.banka
Türkiye İş Bankası


İŞ Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle:


Bankamız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin yaralarının sarıldığı bir ortamda, henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde vurguladığı "iktisadi bağımsızlık" vizyonu doğrultusunda ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulmuştur.


Kurulduğu günden bu yana, misyonunun gereği olarak bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra özellikle ülkemizin iktisadi kalkınmasında kritik önem taşıyan sanayi ve üretim alanlarında şeker, cam, dokuma ve daha pek çok sektörde bizzat kurduğu ve iştirak ettiği 300'ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin tarihi ve iktisadi gelişiminin tüm evreleriyle örtüşen Bankamız, ikinci yüzyılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.


Bankamız, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek amacıyla; çalışanları, müşterileri, hissedarları ve diğer paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek adına 2023'te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla beraber sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmış olup gerekli tüm hazırlık çalışmaları aksamadan devam etmektedir.


Yönetim Kurulumuzca 04.04.2024 tarihinde alınan karar ile, iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki bir Holding şirket çatısı altında yönetilmesini teminen ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere,


• Bankamız mülkiyetinde bulunan, bağlı ortaklıklarımızdan,

- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,

- Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,

- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,

- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,

- Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,

- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,

- İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,

- İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,

- JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,

- JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,

- Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki (Detaylarına 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda yer verildiği üzere, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile devrolmak suretiyle birleşmesi gündemde olup bu birleşmenin kısmi bölünmenin tescilinden önce gerçekleşmesi halinde, birleşme dolayısıyla Bankamızca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. paylarına istinaden edinilecek Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. payları aynı kapsamda bölünme suretiyle devre konu olacaktır.),

- İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,

- İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,

- Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,

paylar ile,

- İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki pay ile,

- Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması,banka
Türkiye İş Bankası


TİBAŞ HOLDİNG


• Kısmi bölünme işlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,

• Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölünme belgelerinin onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,

• Kısmi bölünme çerçevesinde devre konu iştirak paylarının intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,

• Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye tutarı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665.983.110,15 TL'nin şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi

kararlaştırılmıştır.


Bu kararların icrasını teminen,

• İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin hazırlanması, yasal işlemlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,

• Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlem ve başvuruların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme belgelerinde değişiklik yapılmasının istenmesi ve benzeri hallerde bu belgelerde gerekli değişikliklerin yapılması,

• İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı hususundaki beyanın imzalanması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle Bankamızın %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankamız sermayesinde ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


Kaynak : AA, KAP

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page