top of page

BES Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı

Bireylerin BES'te Devlet Katkısı avantajı bulunmaktadır. İşverenlerin ise BES'te vergi avantajı bulunmaktadır.


BES Devlet Katkısı ve vergi Avantajı


Bireysel emeklilik sisteminde, işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar katılımcının vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın devlet katkısı olarak katılımcıların ilgili hesaplarına ödenmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.İşverenler ise, çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını (ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak şekilde), doğrudan gider yazabilmektedirler.

28 görüntüleme0 yorum

留言


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page