top of page

BES Fon Getirilerinde Tercih Özgürlüğü

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), BES Fon getirileri ve performans değerlendirmesi yaparak yaptırım veya ödül sistemi üzerinden firmaları kontrol eder. Buna göre BES getirilerinden maksimum seviyede katılımcının faydalanabilmesi için yepyeni bir mevzuat devreye alındı: BES katılımcıları, BES Fon getirilerini beğendiği şirketin fonlarını seçebilecek.

BES Fon Getirileri Kontrol Altında


Fon Performans Değerlendirme Komitesi (FPDK) toplamda yedi üyeden oluşmaktadır. Bir üye Emeklilik Gözetim Merkezinden, diğer üyeler ise Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSM) ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden (TSPB) katılmıştır. Komitede kararlar, oy çokluğu esasına göre alınır. Başkanlığı Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yürütülür.


FPDK - Komitenin şu anki üyeleri şu şekildedir.

Başkan : Mustafa Akmaz

FPDK - Üyeler: Ahmet Karaman, Burcu Uzunoğlu, Fatih Bozkurt, Oktay Okan Alpay, Gökçen Yaman Akgün, Tevfik Eraslan


FPDK - Komitenin başlıca görevleri şu şekildedir.


EGM tarafından komiteye sunulmuş olan kıyas grupları değerlendirip karara bağlamak,

Kıyas gruplarının asgari kaç adet fondan oluşması gerektiğini belirlemek,

Kıyas grubuna dahil edilemeyen veya adedi sebebiyle grup oluşturulamayan fonlar için ayrı bir gruplama metodolojisi belirlemek; bu türden fonların herhangi bir grupta yer almadan münferit olarak değerlendirilmesini sağlamak,

Fon kurucularının komite kararlarına itirazlarını değerlendirip sonuca bağlamak.


BES - Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sisteminin 28.03.2001 tarihli kanununa göre Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti göstermemeleri, Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, malî bünyelerinin zayıfladığının tespit edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini feshedip, Kurulca uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki koşulların varlığı halinde Kurul da portföy yöneticilerinin değişmesini isteyebilir.


Bugün BES Fon Getirilerinden maksimum seviyede yararlanılması ve hem sektöre hem katılımcının birikimine değer katması amacıyla yeni bir mevzuat devreye alındı. Buna göre Bireysel Emeklilik Sisteminde sözleşmesi olan bir katılımcı, kendi firması haricinde BES fon getirilerini beğendiği başka bir firmanın fonlarını, şirketinden ayrılmadan tercih edebilecek.BES FONU TERCİH SAYISINDA GÜNCELLEME


Nisan 2021 tarihinden önce yılda 6 kere BES Fonu değişikliği yapılabiliyordu. Ancak Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bu sayı yılda 12 olarak güncellenmiştir.

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page