top of page

BES Kesintisi için örnek hesaplama

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından hazırlanan BES Kesintisi örneği ile siz de kendi birikiminiz için hesaplamanızı yapabilirsiniz.


BES Kesintisi

Örnek 1:


2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde her bir yıl için yılın ilk yarısında uygulanan aylık brüt asgari ücretin sırasıyla 2016 için, 1.647,00 TL, 2017-2018-2019 ve 2020 için, 1.777,50 TL olduğu varsayılırsa, söz konusu dönemde yapılabilecek kesintiler toplamı en fazla ne kadardır?


Çözüm:


Her bir yıl için yılın üst limiti aşılamayacağı gibi, ilk 5 yıl tamamlanmadan sistemden çıkılması durumunda emeklilik şirketi 5 yıllık toplam kesinti tutarını kesinti olarak uygulama hakkına sahiptir. Sözleşmenizin 6. Yılı ve sonrası için bahse konu kesintiler yapılmaz.


2016 yılı için en fazla kesinti tutarı: 1.647,00 TL* 0,085 = 139,99 TL

2017 yılı için en fazla kesinti tutarı: 1777,50 TL * 0,085 = 151,08 TL

2018 yılı için en fazla kesinti tutarı: 1777,50 TL * 0,085 = 151,08 TL

2019 yılı için en fazla kesinti tutarı: 1777,50 TL * 0,085 = 151,08 TL

2020 yılı için en fazla kesinti tutarı: 1777,50 TL * 0,085 = 151,08 TL


5 yılda yapılabilecek toplam kesintiler toplamı: 744,31 TL

2016 ve 2017 yılları için tahsil edilen kesintiler toplamı: 291,07 TL

Katılımcı sistemden 2018 yılında çıkarken emeklilik şirketi kendisinden; 744,31 TL – 291,07 TL = 453,24 TL


 

Örnek 2:


15.08.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş sözleşmeden 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihlerinde 100 TL yönetim gider kesintisi yapılmış, giriş aidatı adı altında bir kesinti yapılmamıştır.


Sözleşmenin 01.01.2016’yı takip eden yıldönümüne kadar yönetim gideri kesintisi adı altında yapılabilecek kesinti tutarı ne kadardır?


(2016 yılı BAÜAT(*):1.647,00 TL)


Çözüm:


Sözleşme Yıldönümleri

15.08.2013 – 15.08.2014

15.08.2014 – 15.08.2015 = 31.12.2014 tarihinde yapılan kesinti 100 TL

15.08.2015 – 15.08.2016 = 31.12.2015 tarihinde yapılan kesinti 100 TL


2016 yılı için yapılabilecek kesinti oranı:

1.647,00*0,085 = 139,99 TL

139,995 – 100 = 39,99 TL 

Örnek 3:


01.01.2015 tarihinde A şirketinde yürürlüğe girmiş bir sözleşme 02.01.2018 tarihinde B şirketine aktarılmıştır.


A şirketi sözleşmeden akarım tarihine kadar giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi yapmamıştır. Aktarım esnasında ertelenmiş giriş aidatı kesintisi adı altında alınabilecek kesinti tutarı en fazla ne kadar olabilir?


(BAÜAT(*) 2015:1.273,50 TL, 2016:1.647,00 TL, 2017:1.777,50 TL, 2018 yılı 2017 yılı ile aynı varsayılacaktır.)


Çözüm:


Sözleşme Yıldönümleri

01.01.2015 – 01.01.2016 = 1.273,50*0,085= 108,24 TL

01.01.2016 – 01.01.2017 = 1.647,00*0,085= 139,99 TL

01.01.2017 – 01.01.2018 = 1.777,50*0,085= 151,08 TL

01.01.2018 – 01.01.2019 =(1.777,50*0,085) * 2= 302,17* TL

Toplam = 701.48 TL


*Toplam 5 yıl kesinti yapılmaktadır. Sözleşme 4. Yılındayken aktarım olacağı için 5. Yıla ilişkin kesinti son yılın kesinti tutarının 2 ile çarpılması ile bulunmaktadır.)
 

Örnek 4:


A emeklilik şirketinde 05.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeden 01.02.2017 tarihine kadar 150 TL peşin giriş aidatı kesintisi ve 200 TL yönetim gider kesintisi yapılmıştır.


01.02.2017 tarihi itibariyle ilgili şirkette sistemden ayrılması durumunda birikimden indirilebilecek ertelenmiş giriş aidatı tutarı en fazla ne kadar olabilir?


(BAÜAT(*) 2013: 978,60 TL, 2014: 1.071,00 TL, 2015: 1.273,50 TL, 2016: 1.647,00 TL, 2017: 1.777,50 TL)


Çözüm:


Sözleşme Yıldönümleri

05.05.2012 – 05.05.2013 = 978,60*0,085 = 83,18 TL

05.05.2013 – 05.05.2014 = 1.071,00*0,085 = 91,03 TL

05.05.2014 – 05.05.2015 = 1.273,50*0,085 = 108,24 TL

05.05.2015 – 05.05.2016 = 1.647,00*0,085 = 139,99 TL

05.05.2016 – 05.05.2017 = 1.777,50*0,085 = 151,08 TL

Toplam = 573,52 TL


Yapılan Toplam Kesinti = 150 + 200 = 350 TL


Yapılabilecek Toplam Kesinti = 573,546 – 350 = 223,52 TL


(*) BAÜAT: Brüt Asgari Ücretin Aylık Tutarı

66 görüntüleme0 yorum

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page