top of page

Bina Tamamlama Sigortası

Bina Tamamlama Sigortası kapsamı hakkında vatandaş tarafında bilgi eksikliği olması sebebiyle Quick Sigorta Satış Direktörü Sinan Oraner konuyu açıklayan bir açıklama yaptı.bina

Bina Tamamlama Sigortasının tüketicilerin konut veya devre mülk sahibi olmak amacıyla yapmış olduğu ödemelerini veya kat karşılığı yapmış olduğu sözleşmelerini satıcının (inşaat şirketinin/müteahhidin) iflas etmesi, gerçek kişi satıcının vefatı ve reddi miras veya gaipliğine karar verilmesi ve genel şartların ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek haller ve kıymetler ile teminat dışı kalan haller maddelerinde belirtilenler dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması hallerine karşı, menfaat sahiplerine genel şartlar ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağladığını aktaran Oraner, Bina Tamamlama Sigortasının, hem inşaat firmalarını hem de konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünü olduğuna dikkat çekti.


Kaynak : Sigorta Medya

0 görüntüleme0 yorum

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page