top of page

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) hangi terim, ne anlama gelir?

Katılımcı kime denir? BES'te lehtar kimdir? Devlet katkısı Nedir? Katkı payı nedir? Emeklilik Planı neye denir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) terimleri bu makalede.


Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) hangi terim, ne anlama gelir?

Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan ve şirket nezdinde Bireysel Emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir.Sponsor kuruluş: İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları adına katkı payı ödeyen tüzel kişidir.Şirket : BES sözleşmesinin bağlı olduğu yetkili firmaEmeklilik gözetim merkezi: Müsteşarlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişidir.Kurul : Sermaye Piyasası KuruluMüsteşarlık: Hazine MüsteşarlığıLehtar: Katılımcının emeklilik sözleşmesi devam ederken vefatı halinde ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleşmede belirtilen lehtar veya lehtarlara yapılır. Lehtar tayin edilmemiş veya lehtar tayini işlemi sonradan iptal edilmişse hak sahibi, katılımcının vefatı halinde kanuni mirasçılarıdır. Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehtarı değiştirebilir veya lehtar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehtar emeklilik sözleşmesine taraf değildir.Kanun :

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu ifade eder.

Teklif formu: Emeklilik planına, plan kapsamında sunulan fonlara, yapılan kesintilere, katkı payı tutarına, emeklilik sözleşmesinin taraflarına ve katılımcının yatırım tercihlerine ilişkin hususlar ile benzeri bilgileri içeren formu ifade eder.Giriş bilgi formu:

Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen formu ifade eder.Birikim :

Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı ifade eder.Devlet katkısı:

4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutarı ifade eder.Devlet katkısı hesabı:

Münhasıran devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı ifade eder.Katkı Payı:

Katılımcının emekliliğe yönelik beklentilerine göre tespit edilen ve emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesi gereken tutardır.Emeklilik Planı:

Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim gideri kesintilerini, ara verme halinde yapılacak kesintileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslardır. Plan kapsamında katılımcıya sunulan fonlar, bunlara ilişkin kesintiler, planda sözleşme akdedilmesi için gerekli asgari katkı payı tutarı, başlangıç kapitali tutarı ile ödenecek katkı payları üzerinden yapılacak kesintiler, giriş aidatı ve katkı payı ödemesine ara verme durumunda yapılacak kesintilere ilişkin bilgiler teklif formunda açıkça belirtilir.Emeklilik Yatırım Fonu:

BES şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına Bireysel Emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan emeklilik yatırım fonudur.Portföy Yönetim Şiirketi:

Sermaye Piyasa Kurulu’ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin, emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı portföy yönetim şirketidir.Saklayıcı: Emeklilik yatırım fonu portföyündeki varlıkların saklandığı saklama kuruluşu; İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

32 görüntüleme0 yorum

コメント


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page