top of page

Bireysel Emeklilik ve Biriken Para

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bir birikim edinme sistemidir ve haliyle başlatılan sözleşme ile yatırılan katkı payları, bu katkı paylarından elde edilen fon getirileri, devlet katkısı ve devlet katkısına dayalı fon getirisinin parasal bir karşılığı vardır.


Bireysel Emeklilik ve Biriken Para
Bireysel Emeklilik ve Biriken Para


Bireysel Emeklilik Sisteminde biriken para, 10 yıl süre ile sistemde kalması halinde ve katılımcının 56 yaşını doldurması kriterini de tamamlamasıyla birlikte katılımcıya maaş, kısmi maaş, peşin iade veya kısmı peşin iade olarak verilir.


Yani katılımcı emeklilik koşullarını tamamladığında BES'te biriken parasını peşin alabilir. Ya da tümünü belirlediği süre boyunca maaşa çevirebilir. Ya da bir kısmını peşin geri kalan kısmını maaşa çevirebilir.


Peşin olarak alınan birikime dair sözleşme, sonlandırılmış olur.

Ancak maaş veya kısmi maaş ile devam eden BES sözleşmesi, fon getirisinden yararlanmaya devam eder ve getiri sağlamayı sürdürür.


BES Para Çekme


BES sözleşmesine bağlı biriken para, 5 yılı dolmadan çekilmesi halinde bazı kesintiler söz konusu ise bu kesintilerin birikimden düşülmesi ile alınabilir.


5 yılını tamamlamış sözleşmelere BES kesintisi uygulanmaz.


Devlet Katkısı hak ediş süreleri, BES'ten para çekme söz konusu olduğunda dikkatlice incelenmelidir. Devlet Katkısı Hak Ediş Süreleri şu şekildedir:


  • İlk üç yıl içinde sistemden çıkılması halinde Devlet Katkısı alınamaz.

  • Üçüncü yılın sonunda %15,

  • Altıncı yılın sonunda %35,

  • Onuncu yılın sonunda %60,

  • Emekliliğe hak kazanıldığında Devlet Katkısının tamamı alınır.

Diğer yandan vefat ve maluliyet durumunda Devlet Katkısı, tamamen hak edilmiş olarak hesaplanır.


Ancak tüm durumlarda %5 stopaj, sözleşme bitiminde kesin olarak uygulanır.


Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) biriken para çekme düşünüldüğünde, bağlı olunan firmadan mutlaka ne kadar alınacağı teyit edilmelidir.

21 görüntüleme0 yorum

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page