top of page

Devlet Katkısı Getirileri

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) sözleşmeye yatırılan katkı payları, BES fonlarında değerlendirilir. Devlet Katkısı adı altında devletin de aynı sözleşmeye yatırdığı para, Devlet Katkısı BES Fonlarında değerlendirilir.


Devlet Katkısı GetirileriDevlet katkıları, şirketlerin bu ödemeler için kurdukları ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarından oluşan fonlarda değerlendirilerek getiri sağlamaktadır.


Üstelik bu fonların gider kesintileri, diğer emeklilik yatırım fonlarına kıyasla çok daha düşük olduğundan, katılımcıların elde edilen getiriden en üst düzeyde faydalanması mümkün olacaktır.


Katılımcının sistemden herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, devlet katkısının yanında getirilerinin de hak kazandığı kısmı kendisine ödenecektir.


Bireysel emeklilik sistemine yapılacak ödemeler herhangi bir üst sınıra tabi değildir. Fakat alınabilecek devlet katkısı sınırlanmıştır.

Buna göre, devlet katkısı hesaplamasında baz alınacak katkı payı ödemelerinin toplamı, ilgili yıl sonunda geçerli brüt asgari ücretin yıllık toplamını geçemez.


Başka bir deyişle, aylık ödemelerini brüt asgari ücret tutarında yapan bir katılımcı devlet katkısından en yüksek seviyede faydalanacaktır. Brüt asgari ücretin üzerinde katkı payı ödenmesine herhangi bir engel bulunmamakla birlikte, ödenen tutarın brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısı alınabilir.AYRILMA HALİNDE DEVLET KATKISI


Bireysel emeklilik, katılımcıların gönüllü olarak katkı payı ödedikleri ve istedikleri zaman ayrılmalarının mümkün olduğu bir sistemdir. Katılımcılar, diledikleri an birikimlerini tahsil ederek sistemden ayrılabilir. Fakat emekli olmadan sistemden ayrılmaları durumunda, devlet katkılarının tamamına sahip olmaları mümkün olmamaktadır.


Sistemde kalma süresine göre devlet katkılarının hak kazanılacak kısmı şu şekilde belirlenmektedir:


En az 3 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,

En az 6 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin %35’ine,

En az 10 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde %60’ına

hak kazanırlar.

Sistemden emekli olan katılımcılar ise hesaplarındaki devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacaktır.7 görüntüleme0 yorum

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page