top of page

BES İle TC Vatandaşlığı Mümkün

Güncelleme tarihi: 1 May 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13 Mayıs 2022 tarihli resmi açıklamasına göre yabancılar, BES ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazanabilecek.


Türk Pasaportu,TC vatandaşlığı

Yapılan açıklama şu şekilde:13 Mayıs 2022


Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu :


Bilindiği üzere, 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine (BES) yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanınmıştır. Ancak bahsedilen yabancı katılımcıların, hâlihazırda BES katılımcılarına sağlanan %30 oranındaki Devlet katkısından yararlanma durumları hakkında tereddüt hâsıl olduğu Kurumumuza muhtelif kanallarla iletilmiştir.


Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 1 inci maddesi uyarınca bir katılımcının BES’e yatırdığı katkı payından Devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES’e en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı Devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin düzenleme ve duyurular bilahare Kurumumuzca yapılacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

59 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page