top of page

"Mevlâna" Konulu Şiir Yarışması

Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Mevlana Konulu Şiir Yarışması başvuruları 10 Kasım 2023 tarihinde tamamlanıyor. Başvuruların elden yapılması zorunlu. Toplamda 100 bin Türk Lirası ödül verilecek.


Mevlana Konulu Şiir Yarışması

Mevlana KONULU ŞİİR YARIŞMA İLETİŞİM


İletişim : www.dunyamevlana.org.trMevlana KONULU ŞİİR YARIŞMA ÖDÜLLERİ


Birinci : 50.000 TL

İkinci : 25.000 TL

Üçüncü : 10.000 TL

Mansiyon (3 Adet) : 5.000 TL
Mevlana KONULU ŞİİR YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI


Konu : Hz. Mevlâna’nın Cenâb-ı Hakk’a kul, Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber’e bende oluşuna

Katılımcı Kitle : 18 Yaş Üzeri Herkes

Tarz : Nazım şekli ve vezin sınırlaması olmayıp şiirler aruz ve hece vezinleri ile veya serbest tarzda yazılabilir.

Dil : Türkçe


 • Yarışmaya gönderilecek şiirlerin konusu Hz. Mevlâna’nın Cenâb-ı Hakk’a kul, Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber’e bende oluşuna vurgu yapmalıdır.

 • Türkiye genelinde düzenlenen şiir yarışmasına 18 yaş ve üzeri isteyen herkes katılabilir. Yapılan kontrollerde 18 yaş altında olduğu tespit edilen kişiler yarışmadan diskalifiye edilecektir.

 • Şiirler Türkiye Türkçesiyle ve temiz bir üslûpla yazılmalıdır.

 • Nazım şekli ve vezin sınırlaması olmayıp şiirler aruz ve hece vezinleri ile veya serbest tarzda yazılabilir.

 • Her yarışmacı yarışmaya (1) şiirle katılabilir. (1) şiir (1) yarışmacı tarafından hazırlanmalıdır. Grup olarak (1) şiirle yarışmaya katılım sağlanamaz.

 • Yarışmaya gönderilen şiirler daha önce basılı ve dijital medyada yarışma sonucu açıklanıncaya kadar yayınlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmakla birlikte herhangi bir kişiden alıntı olmamalıdır.

 • Yarışmaya gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 mısrayı aşmamalıdır.

 • Gönderilecek olan eser yapay zekâ tabanlı dijital platformlar üzerinden hazırlandığı tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek olup gerekli görüldüğü takdirde yarışma platformundan dijital olarak yayınlanabilecektir.

 • Yarışmaya katılan şiirlerin dereceye girip girmemesine bakılmaksızın telif hakları Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı’na geçecek, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir. Dünya Mevlâna Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı yarışmaya katılan tüm eserleri kendi bünyesindeki tüm çalışmalarında kullanım hakkına sahip olacaktır.

 • Yarışmayı düzenleyenler ile seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

 • İlk 3 dereceye giren şiir sahipleri ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu şiirleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle lâyık şiir bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

 • Ödüller eser sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

 • Ödüller, sembolik çek olarak ödül töreninde takdim edilir. Sonuçlar kamuyla paylaşıldıktan sonra 1 ay içerisinde adayın IBAN adresine ödenir.


Başvuru ve Eserlerin Teslimi Hakkında Koşullar :


 • Yarışmacılar gönderecekleri şiir için 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 basamaklı bir rumuz kullanacaklardır. (Örnek:M9H2D6)

 • Yarışmacılar biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki zarf hazırlayacaklar ve büyük zarfın üzerine altı basamaklı rumuzu yazacaklardır. (Zarfın üzerinde başka herhangi bir yazı veya işaret bulunmayacaktır.)

 • Bilgisayar veya daktilo ile yazmış olduğu şiiri beş (5) nüsha hâlinde, her birinin üzerine rumuz yazarak zarfa koyacaktır.

 • Zarfta ya da şiirlerin yazılı olduğu kâğıtlarda şairin ismi veya belirleyici hiçbir isim yazılmayacaktır.

 • Yarışmacı hazırlamış olduğu küçük zarfın üzerine yine aynı rumuzu yazacak, ismini, açık adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini yazdığı bir kâğıdı bu zarfa koyup ağzını kapatarak şiirlerini de koyduğu büyük zarfın içine yerleştirecektir. Bu şartnameyi de her sayfasını imzalayarak büyük zarfın içine yerleştirerek ağzını kapatıp gönderecektir.

 • Yarışmacılar eserlerini 10 Kasım 2023 günü saat: 17.00’ye kadar aşağıda yazılı olan başvuru adresine elden teslim edecek/ettirecek veya posta/kargo yoluyla ulaştıracaklardır. Posta veya kargoda yaşanan gecikmeler sebebiyle vaktinde ulaşmayan eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page