top of page

21. TUDEM Edebiyat Ödülleri

Eğitime katkı sağlayan yayınları tanınan yayınevi, "Mizah Romanı Yarışması" temalı edebiyat ödülleri için düzenlediği etkinlikte son başvuru tarihini 1 Kasım 2023 olarak belirledi.


tudem, edebiyat yarışması, roman, öykü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Kasım 2023


🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 45 Bin TL'dir


✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo/Posta


❗ Yarışmadaki kısıtlar: Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.Katılım Koşulları:

 • Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

 • Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

 • Yarışma dili Türkçedir.

 • Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik mizah romanı dalında açılmıştır.

 • Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

 • Cinsiyetçi, ırkçı vb. her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.

 • Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.

 • Başvuru dosyası, daha önce Tudem Yayın Grubu’na yayımlanma talebiyle gönderilmemiş olmalıdır.

 • Sonlanmamış, seri niteliğinde olan dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

 • Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı; herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

 • Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse ilgili eserin yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

  • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

  • Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

  • Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.

  • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir taşınır belleğe (USB) kaydedilecektir.

  • Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet taşınır belleğe (USB), belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakterden oluşmalıdır. Anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşabilir.


Eserlerin Teslimi:

 • Eserlerin kopyalarında, taşınır bellek (USB) kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 11. madde E bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.

 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, taşınır bellek (USB) kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.

 • Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.

 • Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet taşınır bellek (USB) kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.

 • Eser, 1 Kasım 2023 saat 17.00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

21. Tudem Edebiyat Ödülleri Ödülleri

 • Birinci: 20.000 TL

 • İkinci: 15.000 TL

 • Üçüncü: 10.000 TL

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page