top of page

Azlar, Zeki Müren'in "Yeter" Şarkısını Söyledi

Özbekistan, Taşkent doğumlu sanatçı Azlar, Zeki Müren'in 1989 yılında çıkardığı "Ayrıldık İşte" albümünde bizlere söylediği "Yeter" şarkısını seslendirdi. Müzik viedeosu iki gün önce müzik yapımcısının YouTube kanalında yayınlandı.


Azlar - Sanatçı - Özbekistan
Azlar - Sanatçı - Özbekistan

Genç yaşında Özbekistan'da ünlü olan pop sanatçısı, yüzünü Türkiye'ye çevirdi.


Dört ay önce "Unuttum beni zalim" şarkısını seslendiren Azlar, kısa bir süre aradan sonra bu defa seçimini Zeki Müren'den yana kullandı.


Önceki çalışmalarında dünyada ses getirmiş birçok şarkıyı tıpkı Türkiye'deki sanatçıların yaptığı gibi kendi diline çevirerek seslendiren Azlar, genelde pop ağırlıklı şarkılar seslendiriyor.


Azlar Instagram hesabı : https://www.instagram.com/azlarsinger/
AZLAR ADI NEREDEN GELİR ve AZLAR ANLAMI NEDİR ?


Dr. Kılıç Osmanov'un çalışmasına göre; Y.A. Zuyev'in araştırmasında Yüeçi (Yuyedi) rekonstruksyonu "Az" etnik ismini vermektedir.


Azlar, eski Türk tarihinde çok iyi bilinir. Antik yazar Strabon'a göre Azlar, "asi" diye anılmaktadır. Onlar (yani Az'lar) milattan önce ikinci asırda Sır-Derya'nın kuzey taraflarından gelen ve Maveraünnehir'deki Yunan - Baktriy Devletini tamamen yok eden göçebeler arasında yer alan büyük bir kabiledir. Bu kabile de Yüeçilerdir.


Azlar hakkında Orta Çağa tarihlenen Orhun Türk Yazıtlarında da haberler vardır.


Azlar, çok eski Türk medeniyeti olarak bilinmekle birlikte Maveraünnehir'de Az göçebelerinin ayrı kabileleri de Hint - İran, Frak - Kimmer etnik gruplarına ait olan oymak ve boylarla karışmıştır. Genelde Sır-Derya nehrinin sahillerine bitişik olan topraklar ve o nehrin mansıbındaki Aral Denizinin kıyısındaki bölgelerde meydana gelmiştir.


Az göçerlerinin bazı grupları milattan önce yedinci asırda Kara Deniz'in kuzey bölgesine gitmiştir. Sonraki dönemlerde ise milattan önce beşinci asırda Eski Yunan kaynaklarına göre "Sküz" diye adlandırılmıştır. İlk Avrupalı İskitlerin Asya'dan geldiği artık tarih ilminde sabittir. İlk Avrupalı İskitlerin kültürünün Dağlı Altay ve Doğu Kazakistan yerlilerinin kültürüne ait olduğu, arkeolojik araştırmalarla çoktan ortaya kondu.


Etimolojik araştırmalara göre İskitlerin gerçek adı AZ (AS) ıstılahından ve diğer eski Türk unsurlarından teşkil edilmiştir.

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page