top of page

Nur Otan Partisi 21. Olağanüstü Kongresi Yapıldı

Nazarbayev'in başkanlık ettiği Nur Otan Partsi, 21. Olağanüstü Kongresini çevrimiçi olarak tamamladı ve partinin yeni başkanı Tokayev oldu.


Nur Otan Partisi
Nur Otan Partisi


Kongreyle ilgili Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklama aşağıdaki gibidir.


Kassym-Jomart Tokayev, "Nur Otan" partisinin XXI. Olağanüstü Kongresi'ne çevrimiçi katıldı. Toplantıya Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı, partinin Siyasi Konsey üyeleri de katıldı. Toplantıya Parti Birinci Başkan Yardımcısı başkanlık etti.


Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in konuşması ve oylama prosedüründen sonra, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in "Nur Otan" partisinin başkanlığına seçilmesine ilişkin Kongre Kararı kabul edildi. Ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı toplantı çerçevesinde konuşma gerçekleştirdi.


Partinin yeni lideri olarak yaptığı konuşmasında Kassym-Jomart Tokayev, partiye liderlik etme teklifi ve desteği için teşekkür ederek, "Nur Otan" partisinin başkanlığının çok sorumlu bir iş olduğunu kaydetti.


Ocak ayı başlarında halkımızın huzursuzluğuna neden olan trajik olaylardan bahseden Cumhurbaşkanı, ülke olarak teröristlere ve suçlulara karşı mücadele edildiğini ve devletin bütünlüğünü korunduğunun altını çizdi.


“Yetkililer, suçluları bulmak ve adalete teslim etmek için soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma işlemlerinin sadece kanunlar dâhilinde yürütüleceğinden şüphe edilmemelidir. Her şey Başsavcılığın ve benim şahsi kontrolüm altında olacak. İnsan hakları mutlaka korunacaktır. Bundan böyle bu tür trajediye yol vermemeliyiz” dedi Cumhurbaşkanı.Kazakistan Bayrağı
Kazakistan Bayrağı


Cumhurbaşkanı, kamusal değerler sisteminde, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda radikal değişikliklere duyulan ihtiyacı vurguladı.


Devlet Başkanı “Sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluk düşüyor. Siyasi partilere özel bir rol almalılar. Özellikle partimizin ayrı bir yeri vardır. Nur Otan, Kazakistan'ın güçlendirilmesine yönelik önemli reformların ön saflarında yer almış ve çeşitli alanlarda gerçek başarımıza önemli katkılarda bulunmuştur” diye değerlendirdi.


Kassym-Jomart Tokayev konuşmasında, halk arasında yer alan Elbaşı’nın kişiliği hakkında çeşitli olumsuz söylentileri yorumladı.


“Kurucu Cumhurbaşkanımız, ülkemizi güçlü bir devlet haline getirmek için çok emek verdi. Şüphesiz Elbaşı Bağımsız Kazakistan'ın kurucusu olarak ülkemizin ve dünyanın tarihinde kalacaktır. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın 30 yıl boyunca ülke çıkarları için yaptığı çalışmalar göz ardı edilemez. Bu, tarihimize kötülük etme anlamına gelir” dedi Cumhurbaşkanı.

Kassym-Jomart Tokayev'e göre Kazakistan halkı, Nursultan Nazarbayev'in kişiliğini değerlendirirken tarihi gerçeklere dayanmalıdır.


“Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak ulusal ve dünya tarihinde yer almaktadır. 1990'ların başında, önde gelen politikacılar ve siyaset bilimciler, Kazakistan'ın demografik özellikleri ve sınır sorunları nedeniyle ülkemizin dağılacağını tahmin ettiler.


Nursultan Nazarbayev, böylesine zor bir dönemde, böylesine tarihi bir dönemde, bir devlet inşa etmek için zor bir misyon üstlenmiştir. Bu aslında çok zor bir görevdi” dedi Kazakistan Cumhurbaşkanı.


Kassym-Jomart Tokayev, Elbası'nın piyasa ekonomisinin oluşumuna katkısını, kapsamlı reformların uygulanmasını ve bağımsızlık döneminde sosyal ve ekonomik nitelikteki birçok sorunun çözümünü hatırlattı. Ayrıca devlet sınırının belirlenmesinde, güvenliğin sağlanmasında, ülkenin jeopolitik konumlarının güçlendirilmesinde ve başkentin taşınmasında olağanüstü başarılara dikkat çekti.


“Beş Amerikan cumhurbaşkanı, beş Sovyet ve Rus liderle, bir dizi Çin başkanıyla ve diğer birçok devlet başkanıyla ve dört BM genel sekreteriyle birlikte çalıştı. Küresel toplulukta ona küresel nükleer karşıtı hareketin lideri diyorlar. Bununla birlikte, Kazakistan’ın bağımsızlık yıllarında tüm ekonomik göstergelerle Orta Asya bölgesinde zirveye çıktığı unutulmamalıdır. Öyleyse İlk Cumhurbaşkanının tarihi çalışmalarını unutmayalım. Nihayetinde samimi ve adil olmak daha iyidir.” dedi Kassym-Jomart Tokayev.


Cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmede izin verilen eksikliklerden bahseden Devlet Başkanı, hem Amerika hem de Çin liderlerinin ve hatta Singapur’un ilk Başbakanı Li Kuan Yu’nun hatalara uğradığını ifade etti.


Fakat hem Singapur’un, hem ABD’nin hem de Çin’in iktidar çevreleri ve halkları, pirinci kumdan ayırt ederek liderlerini eksikliklerin üzerine koydular. Sadece iş yapmayanın hata yapmadığı uzun zamandır bilinmektedir. Bu nedenle, İlk Cumhurbaşkanının ilgili tarihi çalışmalarını takdir edelim. Ve geride kalan hatalar, ülkemizin gelecekteki liderleri için dersler olsun. Bunun devletimizin geleceği açısından doğru olacağına eminim” dedi Kassym-Jomart Tokayev.


Buna ek olarak, konuşmasında Devlet Başkanı, “Trajik Ocak ayı”nın bağımsızlık yıllarının en zor testi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, toplumun mükemmelliğini ve devletin gücünü test etmek için tasarlanan sınavı başarıyla geçtiğimizi belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, bu olayların tüm nedenlerini derinlemesine analiz etmenin ve ilgili dersleri çıkarmanın gerekli olduğunu düşünüyor.


“Ülkemizin çok zor bir gelişim aşamasına girdiğini kaydederek, “Nur Otan” partisine liderlik etme teklifini minnetle kabul ediyorum. Bu karar, partinin dönüşümü ve toplumun bütününü pekiştirmek için çalışmaya hazır olma anlamına geliyor. Aynı zamanda Devlet Başkanı olarak şeffaf ve adil bir siyasi rekabetin olacağını garanti ediyorum. Anayasal görevim, hükümetin tüm kurumlarının uyumlu eylemlerini ve devlet organlarının halka karşı sorumluluklarını güvence altına almaktır. Elbette, bu koşullar Cumhurbaşkanının herhangi bir partinin ve hareketin faaliyetlerinden bir dereceye kadar uzaklaşmasını gerektirir. Bu nedenle, bir süre sonra, belki bu yıl içinde, “Nur Otan” partisi başkanlığımın uygunluğu sorusuna geri döneceğiz.” diyen Kassym-Jomart Tokayev, devlet başkanının eşit mesafede statüsünün nihayetinde büyük ölçekli bir siyasi reform paketinde sabitlenmesi gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı, ülkenin kapsamlı modernizasyonu için önerilen geniş çaplı konuyu hatırlattı. Ona göre, "Nur Otan", Kazakistan'ın yeniden inşası ve modernizasyonu için büyük bir itici güç olarak hareket etmek için reformların uygulanmasında aktif rol almalıdır.


Bunun için "Nur Otan"ın kendini yenilemesi gerekiyor. Kassym-Jomart Tokayev, partinin tüm çalışmalarını yalnızca kelimelerle değil, radikal bir şekilde yeniden yapılandırmak gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı, parti üyelerini aşağıdaki önceliklere dikkat etmeye çağırdı.


Cumhurbaşkanı, ilk görevin parti içindeki dayanışmayı güçlendirmek, toplumdaki tüm yapıcı güçleri birleştirmek olduğunu söyledi. Ona göre birlik, ortaklık, güçlü konum ve geleceğe duyulan güven, yeni bir Kazakistan'ın inşası için önemlidir.


Bununla birlikte Kassym-Jomart Tokayev'e göre parti devlet kurumlarının çalışmalarını tekrarlamamalıdır. Cumhurbaşkanı, Nur Otan partisinin esas olarak ideolojik ve personel işleriyle meşgul olması ve gerekirse devlet aygıtının çalışmalarına rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.


“Partinin ayakta kalmasının seçim vaatlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu anlamak gerekir. Bana göre, gerçekçi olmayan ve yerine getirilmeyecek sözler vermemek daha iyidir. Az konuşup, çok çalışmak gerekli. Hakikate doğrudan bakmak gerekli. Bu nedenle, parti, Hükümet ve valiliklerle birlikte, seçim vaatlerinin uygulanmasını yakından izlemelidir.” dedi Cumhurbaşkanı.


Ek olarak, Cumhurbaşkanı, partinin örgütsel yapısının yeniden gözden geçirilmesini, özellikle Birinci Yardımcı görevinin İcra Başkanı göreviyle değiştirilmesinin yanı sıra ilgili alanlardaki diğer sekreterlerin pozisyonlarının yeniden gözden geçirilmesi talimatını verdi.

Kassym-Jomart Tokayev, çalışanları da dâhil olmak üzere kamu konseylerinin mevcut planlarının radikal bir şekilde elden geçirilmesi ve diğer partiler ve kamu dernekleri ile işbirliği kurulması çağrısında bulundu.


Cumhurbaşkanı, Meclis’teki partinin parti gruplarının yeniden gözden geçirmek, bölgelerdeki acil sosyal ve ekonomik sorunların ele alınmasında parti üyelerinin katılımının güçlendirmek, topluma açık kabul hizmetlerinin yenilenmesi, partinin yolsuzlukla mücadele stratejisini yeni içerikle desteklemek, Partideki giderek artan sayıda vicdansız, inatçı, kariyer odaklı insanı ortadan kaldırmak ve partinin gençlik kanadı "Jas Otan" çalışmalarını niteliksel olarak güçlendirmek gerektiğini düşünmektedir.


Kassym-Jomart Tokayev, "Kazakistan Halkı" Vakfı'nın faaliyetleri konusu üzerine özellikle durdu. Vakfı maddi olarak destekleyen iş adamlarına teşekkür etti. Oligopolün bir parçası olan iş dünyasındaki bazı isimlerin Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan hayır faaliyetine katılmak için acele etmediklerini kaydetti.


“Bunu nasıl anlayalım? Açgözlülük mü, nihilizm mi, ihmal mi yoksa aşağılama mı? Her halükarda devletin bu soruya cevap alma yetkisi vardır. Büyük işletmelerin hayır yapama sürecini düzenleyen özel bir kararname çıkarmayı planlıyorum” dedi.


Sonuç olarak, Kassym-Jomart Tokayev, hem Cumhurbaşkanlığı makamında hem de parti çalışmasında ülke çıkarlarına bağlılık ilkesine dayanacağını söyledi.


“Nur Otan, ülkedeki ana siyasi güçtür. Bu nedenle Kazakistan'ın geleceğinden öncelikle partimiz sorumludur. Her birimiz bu sorumluluğu hissetmeli ve çalışmalıyız. Aslında Nur Otan devletçiler partisi olmalıdır. Parti üyelerinin devletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutması gerek” dedi Parti Başkanı.


10 görüntüleme0 yorum

Commentaires


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page